DigiKog:s logotype, ett huvud med kugghjul i bakhuvudet          Samarbeten

Autism- och Aspergerförbundet, Metamatrix

DigiKog har inlett samarbete med Autism- och Aspergerförbundet och Metamatrix kring utveckling av ny webbplats åt förbundet. DigiKogs roll är att bidra med kunskap om webbtillgänglighet utifrån ett kognitivt perspektiv och nya arbetssätt för att säkra att målgruppen kommer till tals i utvecklingsarbetet.

Vi ska bland annat genomföra ett par utvärderingar av koncept, design och innehåll. I uppdraget ingår också att utbilda Metamatrix’s webbutvecklare och designers om kognition, kognitiv tillgänglighet på webben och nya ISO-standarden 21801-1:2020 om kognitiv tillgänglighet.

 

LaSSe Brukarstödcenter, Projekt Allas likhet inför lagen

DigiKog samarbetar med projektet Allas likhet inför lagen genom att ge stöd för att bygga en tillgänglig webbplats.

 

Arbetsförmedlingen

DigiKog hjälper Arbetsförmedlingen att utforma ett ny tjänst för aktivitetsrapportering för arbetssökande, för att rapportera aktiviteter månadsvis.

Datainspektionen

Datainspektionen bygger en ny webbplats och får stöd av DigiKog att säkra den kognitiva tillgängligheten.

Afasiförbundet

Tillsammans med DigiKog utformar Afasiförbundet en enklare information och tjänst för att bli medlem i förbundet.

Sveriges television

DigiKog samarbetar med Sveriges television med stöd för dels begripliga instruktionstexter och dels en ny funktion i SVT Play, ur ett kognitivt tillgängligt perspektiv.

 

Kammarkollegiet

DigiKog samarbetar med Kammarkollegiet, HiQ och Arvsfonden, som stöd i deras arbete att ta fram en ny och ännu mer kognitivt tillgänglig webbplats, www.arvsfonden.se.

 

Konsumentverket

DigiKog samarbetar med Konsumentverket om en ny design av tjänsten www.hallakonsument.se.
Vi bidrar med kunskap om kognitiv tillgänglighet samt utvärderar tjänsten.

Skatteverket och Försäkringskassan

DigiKog samarbetar med Skatteverket och Försäkringskassan. Under ett antal workshops vill vi bidra till att öka myndigheternas kunskap om kognitiv tillgänglighet. Vi arbetar med kraven från standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines och tar fram goda exempel på hur kraven kan uppfyllas.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till

DigiKog samarbetar med Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till.
Tyck till utvecklar tjänsten www.synpunkta.nu. Vi har utvärderat tjänsten ur ett kognitivt perspektiv  samt undersökt hur den uppfyller relevanta krav ur standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.

Biancafilm

DigiKog samarbetar med Biancafilm för att öka kunskapen om att göra film och så småningom kunna illustrera samtliga 56 krav i standarden ISO 21801-1 i korta filmer.

 

Information om DigiKog

Kontakta projektledaren Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 
073-230 00 81

Arvsfondens logotyp