Stefan och Tommy föreläser om ett av våra forskningsresultat.Forskning

Vår forskning riktar in sig på inkluderande metoder.

Vi vill att människor med funktionsnedsättningar ska vara delaktiga i att utveckla produkter och tjänster.

Då får vi produkter och tjänster som fungerar bättre för alla.

Våra metoder bygger på

  • Action Research (aktionsforskning)
  • Participatory Design (deltagande aktionsforskning)
  • Value Sensitive Design (värdebaserad design).

Vi är väl insatta i guidelines och standarder för design samt principerna bakom universell design.