Föreningar, demokrati och pandemi

Nu startar två forskningsprojekt, som kommer att undersöka hur funktionshinderrörelsens verksamhet påverkats under covid-pandemin. Båda projekten har beviljats anslag av Forte och kommer att pågå under tre år.

Som en del av projekten skickar vi ut en enkät till samtliga förbund och deras föreningar inom den svenska funktionshinderrörelsen. Längre fram kommer vi att bjuda in representanter från förbund och föreningar till samtal för fördjupande diskussioner.

Enkäten

Alla föreningar kommer att få information via e-post och i flera fall också via sitt nationella förbund. Det finns flera sätt att svara på enkäten:

Kontakta Viktor Johansson, viktor.johansson@begripsam.se, telefon 070 767 20 46 ifall du vill boka en intervju eller har frågor om undersökningen. Observera att det är bara personer som företräder en förening eller organisation som ska svara.

Mer information om projekten

De två forskningsprojekten:

  • Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen, under ledning av Julia Bahner vid Lunds universitet. Övriga medverkande forskare är Stina Melander Lunds universitet och Oskar Krantz, Malmö universitet.
  • Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi, under ledning av Catharina Gustavsson vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna. Övriga medverkande forskare är Stefan Johansson och Mia Larsdotter från Begripsam och Karl Gummesson, Region Dalarna.

Begripsam är samarbetspartner till båda projekten och vi kommer att sköta det praktiska kring enkätutskick och insamling av svar.

Här kan du läsa mer om projektet Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi Pdf, 186.7 kB..

Innehålls­struktur