Digital information och tillgänglighet under pandemin

Begripsam, Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna och Certec vid Lunds universitet driver forskningsprojektet CoDeAc–Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi.

Som en del av forskningsprojektet CoDeAc driver vi en mindre studie "Digital information och tillgänglighet under pandemin" som ska resultera i en vetenskaplig artikel av Mia Larsdotter.

CoDeAc står för: Co-design of accessible e-health services, samskapande av tillgängliga eHälsotjänster.
Forskningsprojektet Codeac, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi behöver din hjälp

Vi är intresserade av att ta del av vilka kontakter ni har haft med myndigheter och andra centrala aktörer när det gäller hur informationen under pandemin har fungerat.

Till delstudien vill vi veta

 • om ni som förbund inom funktionshinderrörelsen har tagit initiativ till att påtala brister eller ge beröm för god tillgänglighet, eller om ni tagit initiativ med förslag på hur informationen borde fungera.
 • någon aktör kontaktat er för att rådfråga er angående exempelvis informationens utformning.
 • har initiativ tagits av myndigheter eller centrala aktörer utan att ni först var den part som agerade. Exempelvis om någon frågat er om råd hur information borde utformas eller hur man lämpligast når era medlemmar.

Ni kan hjälpa oss med information antingen genom att dela med er av dokument och skrivelser eller andra kontakter i text ni har haft med myndigheter samt deras kontakter med er.

Era svar kommer att ligga till grund för en kartläggning av vilka kontakter som förekommit, hur kontakterna gått till och hur problem och lösningar har framställts.

Resultatet kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel samt som en del av Mia Larsdotters kommande doktorsavhandling.

För frågor om undersökningen, kontakta

E-post: viktor.johansson@begripsam.com
Telefon: 070-767 20 46

Medverkande i projektet och delstudien

 • Mia Larsdotter, doktorand vid Certec, Lund universitet med ansvar för delstudien. Sakkunnig på Begripsam.
  Mias forskning och kommande doktorsavhandling
  Kontakta Mia för frågor om delstudien:
  Mia.larsdotter@begripsam.com
 • Viktor Johansson, forskningsassistent med ansvar för datainsamling till delstudien samt tillgänglighetsexpert på Begripsam.
 • Stefan Johansson, doktor i tillgänglighet och i projektet samt VD på Begripsam.
 • Catharina Gustavsson, Projektledare för Funktionsnedsättning i skuggan av en pandemi, Centrum för klinisk forskning Dalarna

Samarbete

I samarbete med Centrum för klinisk forskning Dalarna (CKF) samt Certec vid Lunds universitet