Handledning

Det är vanligt att studenter hör av sig och vill skriva uppsatser eller göra andra elevarbeten med oss. Det tycker vi är roligt och så långt det går försöker vi tacka ja till sådana frågor.

Det finns nästan alltid något spännande att skriva om eller att utveckla. Så om vi har tid så hjälper vi gärna till med handledning eller praktikplatser.

Handledning av doktorander

Just nu är Stefan Johansson biträdande handledare åt:

  • Marika Jonsson, industridoktorand på KTH
  • Linda Pettersson, doktorand vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna.
  • Mia Larsdotter, industridoktorand vid Certec