SMFOI - Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

SMFOI är - troligen - världens största enkätundersökning om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kontinuerligt undersöks det hur människor använder internet, datorer, telefoner och surfplattor. Men de flesta undersökningar visar nästan inget om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar.

Skuggundersökning

Därför har vi utvecklat en metodik som vi kallar att ”skugga” de breda befolkningsundersökningarna. Idén är att med andra urvalsmetoder nå de grupper som inte är representerade i de breda undersökningarna. Vi ställer motsvarande frågor till dessa grupper för att se om det finns gap mot hela befolkningen.

Vi vill också undersöka om det finns skillnader mellan olika grupper och inom varje grupp.

Kontakt

Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare
E-post kerstin.ahlstrand@begripsam.com
Telefon +46 73 230 00 81