Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI

Detta är världens största enkätundersökning om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning!

Kontinuerligt undersöks det hur människor använder internet, datorer, telefoner och surfplattor. Men de flesta undersökningar visar nästan inget om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar.

Därför gör vi undersökningen SMFOI, Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Den som deltar bidrar till att skapa statistik och därmed underlag för viktiga beslut på olika nivåer i samhället. Insamlingen för 2023 är avslutad och lite över 1 000 personer har svarat. Stort tack till alla som har svarat eller som har hjälpt till att sprida information eller hjälp personer som har svårt att fylla i enkäter att kunna delta.

Nu undersöker vi vår kontrollgrupp

Nu gör vi ett utskick till 6 000 personer som vi drar ur befolkningsregistret SPAR. Det är personer som matchar våra deltagare i fråga om ålder, kön och var de bor. Många av dessa kommer att vara personer som inte har funktionsnedsättning och då kan vi jämföra om det finns skillnader mellan personer som har eller inte har funktionsnedsättning.

Vi som gör undersökningen

Vi gör undersökningen tillsammans med Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna, genom forskningsprojektet CoDeAc. Sedan hösten 2023 har vi ett samarbete med Post- och Telestyrelsen som gör det möjligt för oss att publicera rapporter och göra specialanalyser.

Vi publicerar också vetenskapliga artiklar baserat på materialet.

Ansvariga forskare är

  • docent Catharina Gustavsson, CKF
  • teknologie doktor Stefan Johansson, Begripsam.

Du kan kontakta dem via e-post: info@begripsam.se.