Artikeln publicerades 9 augusti 2021

Rapporter och resultat 2019

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019. Illustration.

Här presenterar vi 2019 års undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet.

Vi har fått in svar från drygt 1 500 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.

I våra rapporter kan vi bryta ner resultatet på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Vi redovisar också resultatet av vår skuggundersökning mot en kontrollgrupp, där nästan 1 100 personer har svarat.

Vi presenterar resultaten i en huvudrapport och ett stort antal delrapporter.

Här kan du ladda ner rapporterna i sin helhet. I huvudrapporterna har vi valt att presentera resultatet som diagram. Tycker du att diagram är svåra? Välkommen att höra av dig så får du motsvarande information som tabeller.

Huvudrapport 2019

Resultaten visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning.

Några av rapportens viktigaste slutsatser

 • Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
 • Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
 • De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
 • Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
 • Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
 • Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
 • Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
 • Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
 • Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
 • De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 • Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, länk till pdf, öppnas i ny flik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Smarta telefoner, datorer och surfplattor

Den andra rapporten handlar om de olika apparater som vi oftast använder när vi är ute på nätet. Har personer med olika funktionsnedsättning tillgång till olika apparater och hur tycker de det är att använda dem? Behöver de mer kunskap?

Rapporterna är i pdf och öppnas i ny flik.

Hjälpmedel

Den tredje rapporten handlar om hjälpmedel. Har personer med olika funktionsnedsättningar tillgång till de hjälpmedel de behöver? Vilka hjälpmedel och hur är det att använda dessa?

Rapporten kommer senare.

Kontrollgrupp

I år har vi har också haft en kontrollgrupp där nästan 1 100 personer svarat.

Ladda ner rapporten som är i pdf och öppnas i ny flik:

Samtliga i kontrollgruppen Pdf, 970 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättning och kontrollgruppen

Rapporterna visa hur många som inte använder e-legitimation.
Samtliga dokument är pdf-filer som öppnas i ny flik.

E-legitimation

Storytel

Legimus

Försäkringskassan

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas diagnoser

Här finns delrapporter för nedanstående grupper. (Vi har data från flera grupper men än så länge har vi för få svar för att kunna redovisa resultaten.)
Samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas funktionsnedsättningar

Här är resultaten uppdelade på vilka funktionsnedsättningar och svårigheter deltagarna angett.

Samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

Delrapporter, uppdelade på bakgrundsfaktorer

Samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

Boende

Förstaspråk

Inkomst

Sysselsättning

Utbildning

Ålder

Kön

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Illustration