Artikeln publicerades 17 februari 2023

Rapporter och resultat 2021

Nu har vi slutfört sammanställningen av 2021 års SMFOI.

Vi har dessutom redan börjat planeringen för att följa upp undersökningen och samla in ny data under 2023.

I samband med 2021 års undersökning har vi inte haft möjlighet att jobba fram rapporter från all data. Men all data förutom kontrollgruppens är uppladdad på vår statistikwebbplats.

Och vi tar gärna fram rapporter på beställning.
Så hör av dig om det finns intresse för någon typ av rapport, exempelvis hur en specifik målgrupp använder internet.

Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post kerstin.ahlstrand@begripsam.com

Statistikwebbplats

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en statistikwebbplats. Dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden.

Statistikwebbplats, “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsmanual för att använda Datavisning, pdf, öppnar i ny flik Pdf, 921.7 kB, öppnas i nytt fönster.