Artikeln publicerades 13 februari 2024

Rapporter och resultat 2021

Person som håller i ett hjärta med en graf samt en mobiltelefon. Illustration.

Välkommen att ta del av resultatet av världens största undersökning om hur personer med funktionsnedsättning använder internet!

Här hittar du tre övergripande rapporter och 10 rapporter som visar läget för olika grupper.

Gruppindelningen är gjord efter analyser av forskargruppen CoDeAc, där Begripsam är med. Den utgår från de 50 olika svårigheter, funktionsnedsättningar och diagnoser där användningen av internet kan försvåras.

Du hittar också en rapport för vår jämförande kontrollgrupp som består av personer som inte har funktionsnedsättning.

Övergripande rapporter för 2021

Rapporter för tio olika målgrupper

Rapport för kontrollgruppen

Rapporterna har tagits fram i ett samarbete med Centrum för Klinisk Forskning Dalarna och Post- och telestyrelsen.

Vill du veta ännu mer?

Vi tar gärna fram specialrapporter på beställning.
Hör av dig om du är intresserad.

Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post kerstin.ahlstrand@begripsam.com