Nicko Syropoulos
Nicko Syropoulos

Nicko är industridoktorand vid Begripsam med anknytning till KTH – Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign.

Både Nickos professionella intressen och forskningsintressen fokuserar på universell och beteendemässig design. Med människan som centrum för sitt arbete avser han att bidra till ”världen utan hinder”, tillgänglig för alla människor oavsett ålder, funktionshinder, digital kompetens och andra faktorer.

Nickos arbete betonar design som service genom noggrann kreativitet, kritisk undersökning och en etik med respektfull design.

Nickos forskningsarbete tillämpas i hela hans projektarbete på Begripsam med fokus på användarupplevelse, experimentell design, interaktion- och processmodellering, deltagande actionforskningsdesign och value sensitive design. Hans senaste forskningsarbete är CoDeAc-projektet, som syftar till samdesign av e-hälsotjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning.

Nicko har en kandidatexamen i Logopedi och två masterexamen i Medicinsk Informatik vid Karolinska Institutet och Interaktiv Mediateknik vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan. Han har tidigare arbetat som klinisk logoped med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt forskningsassistent inom e-hälsa med fokus på ätstörningar.

Sedan 2018 arbetar han på Begripsam som interaktionsdesignledare, tillgänglighetsspecialist och interaktionsdesignforskare.

 

Vill du veta mer, kontakta gärna Nicko: nikolaos.syropoulos@begripsam.com