Stefan JohanssonPortträttbild av Stefan Johansson. Foto: Mia Larsdotter

Stefan är doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Hans forskning handlar om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang.

Stefans övergripande forskningsfrågor är:

  • Hur fungerar det digitala samhället för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar?
  • Vilka fördelar och vilka hinder skapar digitaliseringen?
  • Hur kan designers och utvecklare bättre förstå hur digitala produkter och tjänster kan göras tillgängliga för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar?

Doktorsavhandling

Avhandling “Design for participation and inclusion will follow”, november 2019, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Licentiatavhanding

Stefans licentiatavhandlingen  ”Mot ett ramverk för att förstå psykisk och kognitiv tillgänglighet i en digital kontext”, pdf-fil, öppnas i ny flik

Towards a framework to understand mental and cognitive accessibility in a digital context, avhandlingen på engelska, KTH:s publikationsdatabas Diva, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Om du vill veta mer, kontakta gärna Stefan på: stefan.johansson@begripsam.se

Presentation av Stefans forskning på KTH, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik