Många med funktionsnedsättning saknar digital legitimation

170 personer motsvarande 22 % av personerna med funktionsnedsättning tycks inte kunna identifiera sig digitalt. De har ingen e-legitimation och inget mobilt bankID. Att inte kunna identifiera sig på nätet förhindrar eller försvårar användandet av avancerade funktioner och tjänster kopplade till den egna personen.
Vad kännetecknar dessa individer:

De grupper som vi hittar de flesta personerna i är: Autismspektrum, Depression, Koncentrationssvårigheter, Lässvårigheter, Skrivsvårigheter, Minnessvårigheter

 • 75 % av dessa använder aldrig nätet för att köpa biljetter
 • 84 % använder aldrig nätet för att boka tid inom vården och 88 % försöker att om möjligt undvika att använda nätet för att boka tid inom vården
 • 69 % använder inte internet för att betala räkningar
 • 61 % har inte e-handlat
 • 30 % oroar sig alltid för att bli lurade
 • 24 % känner sig inte delaktiga i det digitala samhället
 • 24 % har inte tillgång till dator i hemmet
 • 55 % har inte tillgång till surfplatta
 • 30 % bor i någon form av stödboende
 • 40 % har gymnasieutbildning eller högre
 • 35 % daglig verksamhet, 32 % pensionärer, 23 % Sjukersättning/Förtidspension, 21 % arbetar
 • 68 % har en inkomst under 18 000 kronor

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, samtliga rapporter, länk till annan sida