I projektet Smartare handläggning jobbar Hussein som teknikcoach

Projektet är en vidareutveckling av det tidigare lyckade projektet ”Smartare möten” där brukare med kognitiva funktionsnedsättningar får hjälp med att få bättre struktur i vardagen genom tekniska hjälpmedel. Två av Stockholms stads verksamheter deltar;  Bandhagshemmet och Försöks- och träningslägenheter inom Boende- och behandlingsenheten på Socialförvaltningen.

Hussein är teknikcoach

Hussein Mohammed Ali, var en av deltagarna i det första projektet och bodde då på Bandhagshemmet. Han arbetar nu som teknikcoach i pågående projektet. Husseins stora intresse och kunskap gällande teknik samt hans egna erfarenheter gör att han kan ge stöd och support till de nya deltagarna. Behovet av tekniskt stöd och support visade sig vara en viktig slutsats i första projektet. Det resulterade i en ny roll som kallas teknikcoach.

Hussein förklarar vad innebär vara teknikcoach

– Att pedagogiskt stödja deltagare och personal i projektet med teknisk support. Arbetet innebär att utbilda och vägleda boende och personal att använda smarta lösningar gällande teknik och att ansvara för att installera och uppdatera appar och programvaror.

Hur går det till när deltagarna får sina hjälpmedel?

– Om man har anmält intresse för att var med görs först en inledande intervju. Därefter använder vi ett bedömningsinstrument för att se behovet av stöd inom olika livsområden. Bedömningsinstrumentet ger oss kunskap om vilken typ av hjälpmedel som passar.

Vilka appar använder deltagarna?

– Det handlar huvudsakligen om olika kalenderappar, motivationsappar och olika appar för minnesstöd. Vi individanpassar de tekniska hjälpmedlen så att de ska fungera så bra som möjligt för varje person.

Vad är det roligaste med att vara din teknikcoach?

– Att jag träffar så mycket olika människor och får möjlighet att utvecklas och lära mig nya saker varje dag.

Handbok för handläggare

När projektet är slut i månadsskiftet maj/juni kommer vi bland annat att kunna presentera en handbok med tips om hur socialtjänst kan jobba smartare med teknik. Är du intresserad av att veta mer?  Kontakta någon av oss på telefon 08-441 05 55 eller på mejl info@begripsam.se

Projektet “Smartare handläggning via smartare möten” avslutas i maj, länk mer information