Hantera data för undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning

Med den här undersökningen vill vi presentera statistik över hur personer med funktionsnedsättning använder internet. Vi vill kunna göra jämförelser med hela befolkningen men också jämförelser mellan olika typer av funktionsnedsättningar.

Du får gärna använda data från undersökningen. Ange då att det är Begripsam och Svenskarna med funktionsnedsättning och internet som är källa.

Ansvarig för undersökningen är Stefan Johansson. stefan.johansson@begripsam.se

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar  “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”  2019.

 

Statistikwebbplats

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en statistikwebbplats. Dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden.

Vi publicerar även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Statistikwebbplats, “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Här hittar du vår publicering av all data, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik