Resultat och rapporter Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, 2019

Här presenterar vi 2019 års undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet.

Vi har fått in svar från drygt 1 500 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.

I våra rapporter kan vi bryta ner vårt resultat på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Vi redovisar också resultatet av vår skuggundersökning mot en kontrollgrupp, där nästan 1 100 personer har svarat.

Undersökningarna är finansierade av Post- och telestyrelsen.

Vi presenterar resultaten i en huvudrapport och ett stort antal delrapporter.

Rapporter

Här kan du ladda ner rapporterna i sin helhet. I huvudrapporterna har vi valt att presentera resultatet som diagram.

Tycker du att diagram är svåra? Välkommen att höra av dig så får du motsvarande information som tabeller.

Användning av internet – huvudrapport

Den första rapporten handlar om användningen av internet och om internet är svårt. För personer som har angett att de tycker att internet är svårt har vi försökt få en tydligare bild av vad det är som är svårt. Vi har valt ut några viktiga saker som många gör på nätet och frågat hur dessa fungerar.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, pdf, öppnas i ny flik

Smarta telefoner, datorer och surfplattor

Den andra rapporten handlar om de olika apparater som vi oftast använder när vi är ute på nätet. Har personer med olika funktionsnedsättning tillgång till olika apparater och hur tycker de det är att använda dem? Behöver de mer kunskap?

Rapporterna är i pdf och öppnas i ny flik.

Hjälpmedel

Den tredje rapporten handlar om hjälpmedel. Har personer med olika funktionsnedsättningar tillgång till de hjälpmedel de behöver? Vilka hjälpmedel och hur är det att använda dessa?

Rapporten kommer senare i sommar.

Kontrollgrupp

I år har  vi har också haft en kontrollgrupp där nästan 1 100 personer svarat.

Ladda ner rapporten som är i pdf och öppnas i ny flik:

Samtliga i kontrollgruppen

Jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättning och kontrollgruppen

Rapporterna visa hur många som inte använder e-legitimation, pdf-filer som öppnas i ny flik.

E-legitimation

Storytel

Legimus

Försäkringskassan

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas diagnoser

Nu finns delrapporter för nedanstående grupper. Vi har data från flera grupper men än så länge har vi för få svar för att kunna redovisa resultaten.  Ladda ner rapporter uppdelade på diagnoser, samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas funktionsnedsättningar
Här är resultaten uppdelade på vilka funktionsnedsättningar och svårigheter deltagarna angett.

Ladda ner rapporter uppdelade på funktionsnedsättningar och svårigheter, samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

Delrapporter, uppdelade på bakgrundsfaktorer

Boende

Förstaspråk

Inkomst

Sysselsättning

Utbildning

Ålder

Kön