Digijag center – kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Vi ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att delta i det digitala samhället. 

Kompetenscenter kommer att heta:
Digijag center – nationellt kunskapscenter för deltagande i det digitala samhället

I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret kommer ledande experter på området att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. På detta sätt kommer vi att skapa ett kompetensnav till stöd för att ge en av de mest eftersatta grupperna i samhället ökad tillgång till det digitala samhället.

Projektet ska betraktas som ett etableringsprojekt. Efter etablering kommer verksamheten att finansieras via avgifter och det ordinarie stödformerna inom folkbildningssystemet.

Aktuella kurser på Mora folkhögskola

Läs om våra kurser, länk till annan sida

Prenumerera på nyhetsbrevet!

För att börja prenumerera så skicka din e-postadress till nyhetsbrev.kompetenscenter@begripsam.se

Din e-postadress är det enda vi uppgiften vi sparar om dig.

Målgrupper för projektet

I första hand är målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.Men projektet handlar mycket om hur vi ska förbättra situationen för denna målgrupp genom att intensivt arbete via ett stort antal sekundära målgrupper.

Exempel på sekundära målgrupper;

  • Lärare, rektorer, IT-pedagoger, stödpersoner i särskolan på grundskole- och gymnasienivå samt i särvux.
  • Personal inom daglig verksamhet, särskilda boenden och i andra omsorgsverksamheter.
  • Bibliotekspersonal och chefer
  • Folkbildning, studieförbund
  • Anhöriga

Samarbete

Samarbetspartner är Mora Folkhögskola, region Dalarna, Axess lab samt Limepark.

Logotyp Mora folkhögskola.        Logotyp region Dalarna

Finansiering

Projektet är en av vinnarna i Post-och telestyrelsens (PTS) innovationstävling “Från utanför till internet”

Logga för vinnare i PTS innovationstävling 2019.