Information om vilka personuppgifter vi sparar och varför

Begripsam AB utför användartester med personer med olika typer av funktionsnedsättningar/diagnoser och svårigheter  med expertkunskaper för kunders räkning.  Begripsam har därför ett register (testpanelen) med personer som anmält sig som intresserade av att delta vid sådana tester. Deltagarna engageras i test på grund av deras olika expertkunskaper. Därför sparas information om detta liksom andra personuppgifter som behövs för att underlätta deras deltagande.

När ett test genomförs får deltagarna, i de projekt som tillåter, ersättning i form av lön eller presentkort. För att säkerställa att skatt och annat hanteras enligt svensk lag så sparas deltagarnas personnummer och adress, A-skattesedel begärs in, och vid behov sparas deras bankkontouppgifter.

Begripsam AB sparar kontaktuppgifter och andra personuppgifter tills vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att tacka nej till att delta i de användartester vi bjuder in dig till. Du har även rätt till den information vi sparat om dig.

Kontakta oss om du vill:

 • Veta vilken information vi sparat om dig.
 • Ändra dina personuppgifter.
 • Att vi raderar informationen vi sparat om dig.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Det innebär bland annat:

 • Dokumenterade processer för all hantering av personuppgifter, så som användartester.
 • Säker informationshantering.
 • Avtal med samtliga personuppgiftsbiträden.

Personuppgifter som sparas är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Personnummer
 • Diagnos/funktionsnedsättning eller svårighet

Vid utbetalning av ersättning sparas även dessa personuppgifter:

 • Skattesedel
 • Bankkonto (Bank, clearningnummer och kontonummer)
 • Kontaktperson/Ledsagare
 • Ev allergi
 • Ev behov vid resor och övernattningar

Användartester

Användartester genomförs av oss eller våra kunder. När vi genomför ett test får kunden ingen information om vem som deltagit. När ett test görs hos kund behöver vi berätta för kunden vem som kommer, vilket telefonnummer hen nås på och vilken funktionsnedsättning/diagnos/svårighet (expertkompetens) personen har. Detta för att kunden ska kunna hjälpa testpersonen på plats. Uppgifter om diagnos/funktionsnedsättning/svårigheter lämnas via telefon. Denna information raderas efter testet är avslutat.

Dina personuppgifter skickas inte till 3:e part utan ditt medgivande. (När ett test sker hos en kund, är kunden 3:e part.) Du väljer själv vilka test du vill medverka i och inte.

Alla test dokumenteras i ett testprotokoll. Där framgår aldrig vem som deltagit i testet, utan bara vilken expertkunskap hen har.

Personuppgiftsbiträden

Begripsam AB har avtal med följande personuppgiftsbiträden:

 • Microsoft (informationsförvaring)
 • Samtliga kunder som genomför tester.
 • Redovisningsbyrån Baker Tilly Stockholm
 • Underkonsulter; Haja och KnowIT

I avtalen säkerställs att GDPR efterlevs och specificeras hur personuppgifterna får hanteras.

I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Kontakta oss

Mejla oss på testpanelen@begripsam.com eller ring 08 – 441 05 55.

Mer information om dataskyddsförordningen GDPR

Datainspektionen är den myndighet som övervakar dina rättigheter.
Dataskyddsförordningen GDPR, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik