Begripsams nyhetsbrev – Begripligheter

I nyhetsbreven kommer du att kunna läsa om våra aktuella projekt, uppdrag och en hel del annat som händer hos oss. Begripligheter kommer ut en gång i månaden, utom i juli.

Anpassningar av nyhetsbrevet

När du läser Begripligheter som webbversion kan du göra dina egna inställningar.

Du kan bland annat

  • ställa in storlek och färg på texten,
  • radlängd,
  • radavstånd och radbredd samt
  • typsnitt och ändra bakgrundsfärg.

Du gör det via rubriken Anpassningar som du hittar högst upp på sidan när du läser nyhetsbrevet på webben.

Börja prenumerera på Begripligheter

Prenumerera på nyhetsbrevet