Användarmedverkan i praktiken - guide

I samarbete med flera andra aktörer och genom våra erfarenheter från bland annat projekten DigiKog och CoDeAc har vi tagit fram en guide för användarmedverkan.

Guiden är framtagen inom ramen för Medtech4Health och projektet Nationella utvecklingsprojektet för implementering (NUP) i ett samarbete mellan Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne, RISE och Begripsam, och publicerad i september 2022.

Materialet får användas fritt.

Syftet med guiden är att underlätta samarbete och samskapande aktiviteter mellan exempelvis myndigheter, kommuner och större företag och deras målgrupper.

Redaktion: Stefan Johansson, Begripsam, Thomas P Larsson, Funktionsrätt Skåne och Hanna Svensson, RISE

Arbetsgrupp: Marie-Louise Möllerberg, RISE, Zuleika Perez, Funktionsrätt Skåne, Fred Kjellson, Magnus Wallengren, Erik Stenberg från Innovation Skåne och Catharina Gustavsson, CoDeAc och Centrum för Klinisk Forskning Dalarna.