Begripsams etiska ram

Den etiska ramen är grunden i vår verksamhet. Den styr oss i vårt samarbete med andra. Den ger oss nycklar att arbeta konstruktivt och ödmjukt för att skapa tillgängliga lösningar, tillsammans.

Den etiska ramen påminner oss också om att vi aldrig blir fullärda. Vi lär oss hela tiden nytt genom att vara öppna för att alla bidrar med olika kompetenser.

Så här beskriver vi vår etiska ram:

Var gemytlig!

Kan du inte förklara varför en konflikt är det bästa arbetssättet, bör du försöka få människor att förändras på ett vänligt sätt.
Utveckla verktyg för gemytlighet.

Var solidarisk!

Vi är alla människor. Vi lever tillsammans på jorden. Vi kan alltid göra något för att hjälpa varandra. Var solidarisk och ’tyck inte synd om’. Undvik välgörenhet. Men om någon erbjuder dig mycket pengar för ett gott syfte – överväg att acceptera pengarna (och hänvisa till punkten om pragmatism).

Var pragmatisk!

Ta de steg framåt som är möjliga för tillfället. Våga prova något nytt. Våga göra misstag och haverier. Gör det bättre nästa gång.

Agera för medborgarskap och demokrati!

Tänk på ett sätt som ökar det aktiva deltagandet i samhället och arbeta så demokratiskt du kan.

Utforma inte för diagnoser!

Diagnoser är till för medicinsk forskning och interventioner. Då ger diagnoserna precision. Men när man designar är det förståelsen för funktionalitet och funktionsnedsättningar som ger precision. Har någon svårt att minnas, är orsaken till ett sämre minne inte så viktig.
Utforma något som kan användas ändå.

Bli inte förvånad när människor har behov på grund av sina svårigheter!

Varför skicka brev till en hemlös person? Varför starta en ny medicinsk undersökning av hörseln om en döv säger att hans hjälpmedel är trasigt, istället för att ge personen ett nytt hjälpmedel eller laga det trasiga? Varför debitera en psykiskt sjuk person för att den inte kom till ett möte, istället för att kontakta personen och se hur det står till? Varför kräva en skriftlig beskrivning av sina svårigheter av personer som har svårt att skriva, istället för att låta dem berätta?
(Dessa fyra exempel är sanna.)

Var inte nedlåtande, behandla inte grupper av människor som automatiskt sårbara eller utsatta!

Tänk på alla människor som jämställda, som samarbetspartners eller som medforskare. Några kan behöva speciella arrangemang för att få samarbetet att fungera. Lös dem.

Emancipation och maktförhållanden

Tänk i banor som hjälper människor att få och ta kontroll över sitt eget liv. Tänk i banor som stärker människor. Ha i åtanke hur man kan minska olika former av förtryck. Var medveten om när och hur du är i maktposition. Fundera på vad som kan vara förtryckande i det du själv gör.

Aktivera – hindra inte människor från att vara delaktiga och aktiva: utgå inte från funktionsnormer

Tänk i banor som stödjer människors utveckling eller möjligheten att bara få vara i världen som de är. Tänk på skönheten i mångfald. Tänk på designutmaningarna när du utformar något som alla kan använda och njuta av. Utforma inte bara för genomsnittsmänniskan.
Våga samarbeta med alla potentiella användare.

Moral eller lag?

Gör det som är rätt. Vad lagen säger är ofta en lägsta nivå. Låt inte minsta möjliga laguppfyllelse styra. Sikta högre.

Tänk deltagande så kommer aktivitet och inkludering att följa!

Agera för att människor ska kunna delta. Vi deltar genom att agera. Med aktivitet kommer integration. Tänk på inkludering som ett resultat.
Inte som en utgångspunkt.

Tänk två gånger, det är okej!

Feedback är bra. Reflektion är bra.

Rädda världen – men låt den samtidigt bli hållbar och tillgänglig!

Respektera att det också i ett hållbart samhälle finns personer med funktionsnedsättningar och hälsoproblem. (Men förhoppningsvis inga hemlösa. Fast så länge det finns hemlösa måste du tänka på dem också).

Speciallösningar eller mainstream?

Tänk mainstream, det vill säga “för alla”, så ofta som möjligt. Lösningar “för alla” undviker stigma, är ofta billigare och är antagligen lättare att underhålla över tid. Satsa bara på lösningar som är speciellt utformade för vissa användare när du kan motivera varför det blir bättre, när det är nödvändigt.

Tänk också på speciallösningar som tillfälliga lösningar – som ett sätt att informera mainstream om en möjlig framtid. Många produkter och tjänster har börjat som speciallösningar och sedan hittat vägen till mainstream.

Använd vägvisare!

Utrymmet för etiska misstag blir mindre om du låter dig styras av etiska vägvisare. En vägvisare kan vara konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD; Universal Design; ISO 21801-1. Eller den här listan med etiska överväganden …

Det är bra att kunna falla tillbaka på något som leder dig rätt i tänkandet.

Bakgrund

En etisk ram måste få vara en pågående process som inte blir helt färdig.

En första beskrivning av etiska ramar presenterades av Mia Larsdotter och Stefan Johansson på Nordic Network on Disability Research’s Conference, NNDR, 2019.

De godkändes som etisk ram av Begripsam medlemmar, vid ett möte i september 2019. De har även publicerats på engelska i Stefan Johanssons doktorsavhandling Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society.

Denna version är en uppdatering gjord i maj 2021.