Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet handlar om att göra webbplatser, applikationer och andra digitala verktyg tillgängliga och användbara för alla.

Målet är att säkerställa att alla har samma möjligheter att ta del av digital information och tjänster, oavsett fysiska, sensoriska eller kognitiva begränsningar.

Att arbeta med digital tillgänglighet är inte bara en fråga om att följa lagar och regler, även om många länder har lagstiftning som kräver tillgänglighet för digitala tjänster.

Det handlar också om inkludering och att ge alla människor möjlighet att delta fullt ut i det digitala samhället. Detta är särskilt viktigt i en tid där teknologi spelar en allt större roll i våra liv, från utbildning och arbete till social interaktion och tillgång till tjänster.

Vad menas med digital tillgänglighet?

När man pratar om digital tillgänglighet tänker många ofta på det här:

 • Textalternativ för bilder och andra visuella element, så att de som använder skärmläsare kan förstå vad som visas.
 • Tillgänglighet för tangentbordet, vilket innebär att webbplatser och applikationer kan navigeras och användas enbart med tangentbordet, för personer som inte kan använda en mus.
 • Textning av ljud och video för döva och hörselskadade användare.
 • Anpassningsbar layout och design, som tillåter användare att justera textstorlekar och färger för bättre läsbarhet.
 • Tydlig och förutsägbar navigering på webbplatser och i applikationer, vilket hjälper användare med kognitiva funktionsnedsättningar att hitta information och utföra uppgifter.

Men det är givetvis mycket mer än så.

God tillgänglighet ökar användbarheten för alla

Genom att utveckla och upprätthålla en webbplats som fungerar bra även för dem som har det svårast att använda digitala tjänster ökar användbarheten generellt. Och med god användbarhet ökar både trygghet och tillit.

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service, DOS-lagen

Digital tillgänglighet bygger på internationella standarder och riktlinjer, som de som utarbetats av Web Accessibility Initiative (WAI) inom World Wide Web Consortium (W3C). Dessa riktlinjer, kända som Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), erbjuder en omfattande uppsättning av rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt.

I Sverige heter lagen som pekar mot de internationella riktlinjerna "Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service", DOS-lagen.
Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service, DOS-lagen Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsdirektivet

Från 28 juni 2025 kommer samma riktlinjer att gälla även övriga aktörer, alltså inte enbart det offentliga samhället.

Tillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats..

”Tillgänglighetsdirektivet (direktivet) innehåller krav för att göra det digitala samhället tillgängligt för alla. Direktivet ställer krav på hur produkter och tjänster ska vara utformade för att göras mer tillgängliga samt på vilka åtgärder som ekonomiska aktörer ska vidta för att säkerställa att berörda produkter och tjänster uppfyller kraven.

Direktivet rör huvudsakligen följande sex olika områden

 • informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 • persontransporter
 • bank och finans
 • media
 • e-böcker samt
 • e-handel.

Länkar och källor

Några källor till mer information om digital tillgänglighet: