Digital tillgänglighet

Alla människor ska kunna använda de tjänster som erbjuds på digitala plattformar.

Enligt Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service, DOS-lagen Länk till annan webbplats., ska innehåll som publiceras på offentligt finansierade webbplatser vara möjligt att uppfatta, hanterbart, begripligt och robust.

Och från 28 juni 2025 gäller samma regler även övriga aktörer, enligt Tillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats..

”Tillgänglighetsdirektivet (direktivet) innehåller krav för att göra det digitala samhället tillgängligt för alla. Direktivet ställer krav på hur produkter och tjänster ska vara utformade för att göras mer tillgängliga samt på vilka åtgärder som ekonomiska aktörer ska vidta för att säkerställa att berörda produkter och tjänster uppfyller kraven.

Direktivet rör huvudsakligen sex olika områden; informations- och kommunikationsteknik (IKT), persontransporter, bank och finans, media, e-böcker samt e-handel.”

God tillgänglighet ökar användbarheten för alla

Genom att utveckla och upprätthålla en webbplats som fungerar bra även för dem som har det svårast att använda digitala tjänster ökar användbarheten generellt. Och med god användbarhet ökar både trygghet och tillit.

Länkar och källor

Några källor till mer information om digital tillgänglighet: