Mer än hälften i vår undersökning undviker att använda internet för att boka tider i vården

52 procent vill inte använda nätet för att boka tider till vården. Vi valde en ganska enkel tjänst som kan relateras till e-hälsa.

I vissa av våra granskade grupper är det över 70 procent som inte vill boka tid på detta sätt. Vi tolkar detta som att det finns stora grupper som inte är övertygade om fördelarna med nätet i relation till vård och hälsa. Med tanke på att detta rör sig om grupper som har omfattande kontakter med tjänster som rör vård och hälsa indikerar detta ett potentiellt problem.

Andel i procent, personer med olika diagnoser som om det är möjligt undviker att boka tid till vården via internet.

Stapeldiagram över vilka som undviker att boka tider över nätet baserat på diagnos.

 

Andel i procent, personer med funktionsnedsättning som om det är möjligt undviker att boka tid till vården via internet.

 

Vad kännetecknar dessa individer

Störst motstånd finns inom grupperna: Autismspektrum, Depression, Koncentrationssvårigheter, Känslig för starka intryck, Minnessvårigheter, Svårt att komma igång eller avsluta saker

  • 56 % har gymnasieutbildning eller högre
  • 32 % arbetar
  • 27 % har sjukersättning/förtidspension
  • 21 % är pensionärer
  • 20 % deltar i daglig verksamhet
  • 60 % har en inkomst som är lägre än 18 000 kronor per månad

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, samtliga rapporter, länk till annan sida