Mitt vuxenliv – ett utbildningsprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) startar ett nytt projekt den 1 september 2020. Projektets syfte är att ge unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ökade kunskaper och bättre förutsättningar att kunna fatta informerade beslut om föräldraskap och vuxenliv. 

Forskningen visar dock att föräldrar med IF kan utveckla föräldraskap förutsatt att de får rätt stöd. Det handlar om att få ett anpassat och lättförståeliga underlag, som är anpassad till de kognitiva begränsningar som personer med IF kan ha. Det handlar även om att att få kunskap om var och till vilka de  kan vända sig för att få stöd och hjälp i sitt föräldraskap.  

Målgrupp

Målgruppen för projektet är i första hand unga med IF, i andra hand skolpersonal som möter gruppen i gymnasiesärskolan och kringpersoner. Med kringpersoner menar vi nätverk kring ungdomen som stöttar på fritiden och efter avlutad skolgång.  

Projektet kommer att ta fram:

  • utveckla en kurs för gymnasiesärskolan. 
  • utveckla ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial ”Mitt bästa jag”.  

Utbildningsmaterialet kommer vara interaktivt och webbaserat och ha tre huvudspår:  

  • en för användning i skolan och fritiden, vänder sig främst till ungdomen med IF. 
  • en för användning i skolan, vänder sig främst till skolpersonal. 
  • en för användning på fritiden eller efter avslutad skolgång, vänder sig främst till kringpersoner. 

Samarbetspartner

Riksförbundet FUB, SUF Kunskapscentrum, Begripsam och Axesslab. 

Projektet pågår från 2020-09-01 till 2023-11-01. Finansiär Arvsfonden. Projektägare är Riksförbundet FUB.