Nu kan du se film från seminarierna från den 19 september – vems ansvar är webbtillgängligheten?

Film från seminarerna den 19 september

Den 19 september genomförde vi två seminarier tillsammans  med projektet “Lagen som verktyg”. Seminarierna presenterade resultaten från två undersökningar om hur Sveriges kommuner arbetar för att förbättra tillgängligheten på nätet.

Det första seminariet handlade om webbtillgänglighetsdirektivets krav ur ett juridiskt perspektiv.

Under det andra seminariet hade vi  en fördjupad diskussion kring webbtillgänglighet. Ses denna fråga som en IT-fråga eller som en juridisk fråga? Hur fungerar samarbetet mellan kommunernas jurister och IT-tekniker?

I slutet av detta pass diskuterade en panel frågorna. Panelen bestod av Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Ilias Bennani, Arbetsförmedlingen och Ola Linder, Independent Living.

Publik från seminariet den 19 september. Foto

Stefan Johansson från Begripsam talar vid seminariet den 19 september. Foto