Några nya uppdrag som startar 2019

Vi startar 2019 med några nya uppdrag. 

Malmö stad – flera olika projekt

Vi kommer att genomföra fysisk inventering av samtliga bibliotek i Malmö stad. Dessutom kommer vi att granska bibliotekens kommunikation, både den digitala och analoga. För det har vi anlitat Lena Furberg från Funkify.

Vi kommer att vara strategisk rådgivare när det gäller webbutvecklingen, bland annat testa videofunktion och e-tjänster.

Statens kulturråd

Under hela 2019 kommer vi att arbeta med en kunskapsöversikt över psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar i relation till folkbibliotekens uppdrag och verksamhet. 

Nätverket Digidig

Den 14 – 15 mars träffas vi i nätverket Digidig för första gången. Det ser i verkligen fram emot. Malmö, Sundbyberg, Huddinge och Strängnäs är de kommuner som hittills gått med.

Uppdrag och projekt som fortsätter nästa år

  • Begriplig text
  • Datasmart
  • Digi-JAG
  • Dyslexironder på arbetsplatser
  • Orden på jobbet
  • Medlemsträffar med föreningen Begripsam

Du kan läsa mer om våra uppdrag via länken “Vad vi gör”