Föreningen Begripsam

 Photografer: MIa Larsdotter

Fotograf: Mia Larsdotter

Föreningen Begripsam har ett nära samarbete med bolaget Begripsam.

Tillsammans har vi utvecklat metoder så att personer som vanligtvis har svårt att vara delaktiga i olika designprocesser ska kunna delta. Framför allt arbetar vi med intermediatorer och intermedierande teknik. På det sättet kan vi ge ett mänskligt och/eller tekniskt stöd till de som behöver det.

Föreningen har med egna medel och med stöd från SKA-rådet arbetat fram en standard för kognitiv tillgänglighet.

I övrigt finansieras verksamheten med workshoppar för kunder och organisationer i samband med medlemsträffar, fyra gånger per år.

Vi har samarbeten med bland andra Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Myndigheten för tillgängliga medier .

Föreningen bildades i anslutning till att projektet Begripsam avslutades 2016.

Genomförda projekt

2019-2022, Digikog, kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Styrelse 2023

  • Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande
  • Simon Sjöholm, kassör
  • Louise Tengstrand, sekreterare
  • Tania Laserna Vargas
  • Peder Johansson
  • Hussein Mohammed Ali
  • Viktor Lundqvist

Föreningens organisationsnummer är 802502–5373.

Kontakt

Mejla till oss: styrelsen@begripsam.se

Fakturaadress

Post:
Föreningen Begripsam
FE 1364 Scancloud
SE-831 90 Östersund

PDF-faktura via mejl:
efakt.begripsam@pdf.scancloud.se

Bakgrund

Projektet Begripsam var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet drevs av Dyslexiförbundet, Riksförbundet FUB samt Autism- och Aspergerförbundet. Under projekttiden arbetade deltagarna bland annat med att ta fram en ny standard för kognitiv tillgänglighet. Det arbetet fortsätter både föreningen och Begripsam AB med.

Standarden finns att köpa, med svensk översättning:

Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT), öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fungerande medier, öppnar ny flik Länk till annan webbplats.

Vi som är med på bilden

Några av oss i föreningen.

Från vänster till höger: Charles Löfblad, Sonia Gunnarsdotter, Louise Tengstrand, Max Bullerjahn, Anita Hildén, Cecilia Olsson, Viktor Lundqvist, Hans Hammarlund, Tommy Hagström, Annika Johansson, Michael Wallón, Kerstin Ivarson Ahlstrand, Stefan Johansson, Simon Sjöholm, Hussein Mohammed Ali, Karin Forsell, Peder Johansson. Sittande från vänster: Melvin Löfblad, Anette Green, Joakim Uppsäll Sjögren, Frida Lundin, Camilla Lucchesi Jingåker, Malin Lucchesi