Föreningen Begripsam

 Photografer: MIa Larsdotter

Fotograf: Mia Larsdotter

Föreningen Begripsam har ett nära samarbete med bolaget Begripsam. Föreningen har funnits sedan 2016.

Tillsammans har vi utvecklat metoder så att personer som vanligtvis har svårt att vara delaktiga i olika designprocesser ska kunna delta. Framför allt arbetar vi med intermediatorer och intermedierande teknik. På det sättet kan vi ge ett mänskligt och/eller tekniskt stöd till de som behöver det.

Föreningens verksamhet finansieras till exempel med workshoppar för kunder och organisationer i samband med medlemsträffar, fyra gånger per år.

Vi har samarbeten med bland andra forskningsprojektet CoDeAC, Försäkringskassan och Myndigheten för tillgängliga medier .

Genomförda projekt

2019-2022, Digikog, kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Styrelse 2024

  • Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande
  • Louise Tengstrand, kassör
  • Karin Forsell , sekreterare
  • Tania Laserna Vargas
  • Peder Johansson
  • Hussein Mohammed Ali
  • Viktor Lundqvist

Föreningens organisationsnummer är 802502–5373.

Kontakt

Mejla till oss: styrelsen@begripsam.se

Fakturaadress

Post:
Föreningen Begripsam
FE 1364 Scancloud
SE-831 90 Östersund

PDF-faktura via mejl:
efakt.begripsam@pdf.scancloud.se

Bakgrund

Begripsam var ett treårigt Arvsfondsprojekt mellan 2013–2016 . Projektet drevs av Dyslexiförbundet, Riksförbundet FUB samt Autism- och Aspergerförbundet. Under projekttiden arbetade deltagarna bland annat med att ta fram en ny standard för kognitiv tillgänglighet. Det arbetet fortsätter både föreningen och Begripsam AB med.

Föreningen bildades i anslutning till att projektet avslutades 2016.

Standarden finns att köpa, med svensk översättning:

Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT), öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektets webbplats: Fungerande medier, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi som är med på bilden

Några av oss i föreningen.

Från vänster till höger: Charles Löfblad, Sonia Gunnarsdotter, Louise Tengstrand, Max Bullerjahn, Anita Hildén, Cecilia Olsson, Viktor Lundqvist, Hans Hammarlund, Tommy Hagström, Annika Johansson, Michael Wallón, Kerstin Ivarson Ahlstrand, Stefan Johansson, Simon Sjöholm, Hussein Mohammed Ali, Karin Forsell, Peder Johansson. Sittande från vänster: Melvin Löfblad, Anette Green, Joakim Uppsäll Sjögren, Frida Lundin, Camilla Lucchesi Jingåker, Malin Lucchesi