Artikeln publicerades 8 februari 2022

Rekommendationer

Ett av projekt DigiKog:s syften var att utveckla metoder för att implementera standarden SS-EN ISO 21801-1:2021 – Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmän vägledning.

En metod var att genom workshops lära hur användare upplever olika tjänster, webbplatser, eller specifika testobjekt.

Genom dessa workshops utformade vi sedan rekommendationer för hur designers och producenter bör arbeta.

Vi har tagit fram rekommendationer för

  • e-tjänster, blanketter och formulär
  • söktjänster
  • lyssnatjänster

E-tjänster, blanketter och formulär

Rekommendationer e-tjänster, blanketter och formulär, pdf, öppnar ny flik Pdf, 630.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Söktjänster

Rekommendationer sökfunktioner, pdf, öppnar ny flik Pdf, 383.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lyssnatjänster

Rekommendationer lyssnafunktioner, pdf, öppnar i ny flik Pdf, 323.6 kB, öppnas i nytt fönster.