Kommunnätverket Digidig

Digidig är ett samarbete mellan Begripsam och Useit.
I Digidig arbetar vi tillsammans med medlemmarna för att förbättra tillgängligheten i kommunerna.

Nätverket bjuder in till

  • Tematräffar
  • Arbetsdagar
  • Utbildningar
  • Workshops
  • Att göra tester, utredningar och analyser
  • Att ta fram riktlinjer för tillgänglighet

Vill du veta mer?

Kontakta Frida Sandberg på Useit för mer information!
E-post: frida.sandberg@useit.se