Kommunnätverket Digidig

Digidig är ett samarbete mellan Begripsam, Axess lab samt Useit i bolaget Nordic Accessibility Group.
I Digidig arbetar vi alla tillsammans för att hitta de rätta verktygen för att förbättra tillgängligheten i kommunerna.

Nätverket bjuder in till

  • Tematräffar
  • Arbetsdagar
  • Utbildningar
  • Workshops
  • Att göra tester, utredningar och analyser
  • Att ta fram riktlinjer för tillgänglighet

Sveriges ledande experter på tillgänglighet

Digidig har några av landets ledande experter på tillgänglighet och universell utformning av digitala och fysiska miljöer.

  • Stefan Johansson, Begripsam, forskare inom kognitiv tillgänglighet
  • Andreas Cederbom, Useit, medskapare till IAAPs certifiering
  • Hampus Sethfors, Axess lab, känd från sina t12t meetup.

Alla tre har djup kunskap inom digital tillgänglighet, användbarhet och UX.

Vill du veta mer?

Kontakta Frida Sandberg på Useit för mer information!
E-post: frida.sandberg@useit.se