Kommunnätverket Digidig

Digidig är ett samarbete mellan Begripsam, Axess lab samt Useit i bolaget Nordic Accessibility Group. I nätverket arbetar vi tillsammans med medlemmarna för att hitta de rätta verktygen för att förbättra tillgängligheten i kommunerna.

Nätverket ordnar bland annat

  • Tematräffar
  • Arbetsdagar
  • Utbildningar
  • Workshops
  • Genomföra tester, utredningar och analyser
  • Ta fram riktlinjer

Sveriges ledande experter på tillgänglighet

Vi har några av landets ledande experter på tillgänglighet och universell utformning av digitala och fysiska miljöer.

  • Stefan Johansson, Begripsam, forskare inom kognitiv tillgänglighet
  • Andreas Cederbom, Useit, medskapare till IAAPs certifiering
  • Hampus Sethfors, Axess lab, känd från sina t12t meetup.

Alla tre är ledande experter inom digital tillgänglighet, användbarhet och UX.

Vill du veta mer?

Kontakta Frida Sandberg på Useit för mer information
e-post: frida.sandberg@useit.se