Samarbeten och partners

Vi samarbetar med flera olika myndigheter, organisationer och företag.

Vi samarbetar med:

  • Afasiförbundet
  • Axess lab
  • Certec, Lunds universitet
  • CKF, Centrum för klinisk forskning Dalarna
  • Funkify AB
  • Funktionsrätt Skåne
  • Mora folkhögskola
  • Riksförbundet FUB, intresseorganisationen för unga, barn och vuxna med utvecklingsstörning
  • Useit Consulting i Sverige och i Norge