Vår historia

Begripsam startade i september 2016, som både en förening och ett bolag. Vi ville jobba vidare med kunskap och metoder från projektet Begripsam.

Projektet Begripsam var ett treårigt projekt som pågick mellan 2013–2016 och finansierades av Arvsfonden.

Projektet drevs av

  • Dyslexiförbundet
  • Riksförbundet FUB
  • Autism- och Aspergerförbundet.

Under projekttiden arbetade deltagarna framför allt med att ta fram en ny standard för kognitiv tillgänglighet.