Karin Forsell

Tillgänglighetsexpert, journalist

Jag är en journalist som specialiserat mig på språkvård och att sprida kunskap om klarspråk och lättläst svenska.

Tillgänglighet har varit en röd tråd genom hela mitt arbetsliv, med start 1988 när jag av en slump började arbeta på Hjälpmedelsinstitutet.

Jag har tidigare arbetat med kommunikation. Bland annat

  • som en av initiativtagarna till TeleTal
  • som Taltjänsttolk
  • som texttelefontolk
  • i olika projekt om begriplig och tillgänglig samhällsinformation.

De senaste åren har jag haft glädjen att samarbeta med många bibliotek, och bidragit till att förbättra den kognitiva tillgängligheten på biblioteken.

En passion är att utbilda och föreläsa. Min drivkraft är att få deltagarna att lämna lokalen med nya insikter. Insikter som påverkar inte bara deras arbete utan även livet i stort. Tillgänglighet handlar om att vi är människor - och att alla människor är unika.