Kerstin Ivarson Ahlstrand

Projektledare

Jag har lång erfarenhet av företagsledning och av att planera och leda olika typer av projekt med kunder från myndigheter, kommuner, fastighetsägare, kommersiella bolag eller ideella föreningar.

Många av projekten har syftat till att öka tillgängligheten till digitala tjänster eller skriftlig information. Mycket god kunskap om kognitiv tillgänglighet.

Det jag älskar med mitt arbete är att jag känner att jag är med och bidrar till ett bättre, mer tillgängligt, samhälle. Varje dag.

Privat njuter jag av livet på vår lilla gård i Uppland.