Mia Larsdotter

Sakkunnig och doktorand

Funktionshinderfrågor i olika form har varit ett närvarande perspektiv i större delen av mitt liv, både i jobbet och privat.

Till yrket är jag journalist och fotograf, men har även akademisk utbildning i sociologi, språk (engelska och litauiska) samt funktionshinderfrågor, främst ur ett samhällsperspektiv.
Jag har tidigare bland annat arbetat som assistent/vårdare för barn med komplexa behov, för flera av funktionsrättsrörelsens medlemstidningar och med tekniska hjälpmedel för alternativ kommunikation, på en specialskola i Litauen.

Jag är en av grundarna och delägare i Begripsam AB.

Hos Begripsam jobbar jag främst med översättningar och analyser.
Jag är också Begripsams doktorand vid Lunds Universitet/Certec där jag studerar samhällsprocesser och politiska beslut kring funktion/hinder.

Fritiden ägnar jag gärna åt stickning, foto och långa vandringar i norra England.