Vision och agenda

Vår vision är att bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla hela sin potential.

  • Vi vill påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla.
  • Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.
  • Vi bedriver forskning och utveckling i egen regi eller i samverkan med andra som delar vår vision.