Projekt

Vi bidrar i projekt på flera olika sätt, både i samband med ansökan och som samarbetspartner eller underleverantör.

Några exempel på sätt som vi kan bidra i projekt:

  • Metodutveckling
  • Tillgänglighetsexpertis inom kognitiv tillgänglighet, både digital och fysisk
  • Ansökan och budget
  • Planering, genomförande och dokumentation av workshoppar/användartester
  • Rekrytering av deltagare
  • Projektledning

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13