Våra röster ska höras!

Illustration med kugghjul som bildar en lång serie.

Antologiprojektet "Våra röster ska höras" kommer att drivas av Funktionsrätt Stockholms stad (FRSS), start i december 2022.

Projekttid: 2022–2025
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: Funktionsrätt Stockholms stad (FRSS)
Samarbetspartner: Handikapphistoriska föreningen.

Kort om projektet

Projektet startar den 1 december och pågår under 3 år. Syftet med projekter är att synliggöra personer med funktionsnedsättning genom att samla in och publicera berättelser på olika teman. Temat för den första insamlingen är: ”Att leva i Stockholms stad med funktionsnedsättning under Covid-19". Ytterligare en antologi kommer att göras i projektet under ännu inte bestämt tema.

Vi kommer att samla och publicera berättelser

Vi kommer att skapa ett digitalt verktyg och en metod så att man oavsett vana och sätt att uttrycka sig ska kunna dela med sig av sina erfarenheter. Deltagarna kommer att kunna skicka in sitt material på valfritt sätt t.ex. texter, videoinspelningar eller teckningar.

De insamlade berättelserna kommer sedan att publiceras digitalt och i tryckta antologier. En redaktör kommer att ge stöd, råd och hjälp att bearbeta de berättelser som kommer att ingå i de tryckta antologierna. Vår redaktör kommer också att hålla workshops online, där du kan få tips och stöd för att utveckla din berättelse.

För mer information

Kontakta gärna projektledaren Marian Bergroth på FRSS om du vill veta mer.
E-post: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se