Pågående projekt

Vi på Begripsam är både projektägare och samarbetspartner i många spännande och olika projekt. Det kan vara inom forskning eller att ta fram innovativa lösningar.

Ett urval av samarbetspartners

Just nu samarbetar vi med bland annat Freja eID, Örebro Stadsmission, PRO Kalmar, FUB, Hjärnkraft och Funktionsrätt Västra Götaland.

 • Relationer som funkar

  24 februari 2021

  Relationer som funkar är ett treårigt, nationellt projekt som ska underlätta för personer med LSS-beslut att skapa, fördjupa och vårda nära relatione…

 • Digisen

  15 februari 2021

  Projektets syfte är att bättre rusta äldre personer att använda digitala lösningar. Vi vill också etablera en modell så att PRO kan ge medlemmarna bä…

 • Svenskarna med funktionsnedsättning och internet–analys

  1 februari 2021

  Detta projekt är ett komplement till 2021 års datainsamling, som Begripsam finansierar med egna medel. Projektet kommer att genomföra en kompetensutv…

 • Sambi–samtal med bilder

  29 januari 2021

  En stor del av de metoder och bildmaterial som används idag till stöd för samtal och kommunikation är framtaget för barn och skolungdomar. I det här …

 • Mitt vuxenliv–Livskunskap

  1 september 2020

  Projektets syfte är att ge unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ökade kunskaper och bättre förutsättningar att kunna fatta informer…

 • Tillgänglig digital design av e-hälsotjänster, CoDeAc– forskningsprojekt

  2 september 2019

  Forskningsprojektet kommer att göra det möjligt att utveckla djupa kunskaper om hur e-hälsotjänster ska utformas för att upplevas som tillgängliga oc…