Digi-Jag, en digital plattform för personer med utvecklingsstörning

Syftet är att personer med måttlig utvecklingsstörning ska kunna vara digitala medborgare genom hela livet.

Begripsam kommer att ansvara för produktion av digitala gränssnitt samt delta i utformningen av deltagarinflytande i designprocessen. Mora folkhögskola rekryterar deltagare och håller i kursen. Den tekniska utvecklingen står Axesslab för.

Projektägare är Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Finansiär Arvsfonden. Projektet kommer att pågå i tre år med start i mars 2018.

Digi-jag, treårigt arvsfondsprojekt, länk till annan sida