Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – skillnad mellan män och kvinnor

Denna rapport är ett komplement till de tre huvudrapporterna i undersökningen “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Vi har tagit fram rapporten med finansiering från Konsumentverket. Rapporten fokuserar på eventuella skillnader mellan män och kvinnor.

Fokus på skillnad mellan män och kvinnor

I undersökningen har deltagaren kunnat svar om de är kvinnor (431), män (295) eller om de har en annan könsidentitet (12). De har också kunnat markera att de inte vill ange något kön, vilket ingen deltagare markerade. Dessutom har det helt enkelt gått att hoppa över frågan, vilket 33 personer har gjort. Totalt har 738 personer svarat på frågan om kön.

Vårt material kan brytas ner i ett 30-tal funktionsnedsättningar/diagnoser och många av de granskade grupperna är det kvinnor med funktionsnedsättning som använder internet mest och skillnaderna är i flera fall mycket stora. Om det betyder att män med olika funktionsnedsättningar just nu halkar efter eller om det alltid varit dessa skillnader kan vi inte veta då det inte finns några jämförbara undersökningar.

Bilden av att kvinnor använder internet mer än män gäller inte i alla grupper. Det finns några få grupper där bilden är omvänd: Stroke, afasi, blind och gravt synskadad är grupper där vi kan se ett omvänt mönster.

Rapport med fokus på skillnad mellan män och kvinnor, länk till sammanfattning och rapport