Begriplig text

Syftet med projektet Begriplig text var att samla in och sprida kunskap om vad som gör texter enklare att förstå.

Projekttid: 2016–2019
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: Dyslexiförbundet
Samarbetspartner: Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Begripsam.

Begripsam har ansvarat för användartester, föreläsningar och analys av material.

På webbplatsen om projektet finns 19 råd om vad som är viktigt att tänka på för dig som skriver texter, men du hittar också filmer och resultat från tester och workshoppar.

Mer information

Begriplig text webbplats, öppnar ny flik Länk till annan webbplats.