Digijag center

Syftet med Digijag center var skapa ett kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Projekttid: 2019–2022
Finansiär: Post- och telestyrelsen
Projektägare: Begripsam AB
Samarbetspartner: Mora Folkhögskola, region Dalarna, Axess lab samt Limepark.

DigiJag center.se, öppnar annan sida i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål med projektet

I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret kommer ledande experter på området att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. På detta sätt kommer vi att skapa ett kompetensnav till stöd för att ge en av de mest eftersatta grupperna i samhället ökad tillgång till det digitala samhället.

Projektet ska betraktas som ett etableringsprojekt. Efter etablering kommer verksamheten att finansieras via avgifter och det ordinarie stödformerna inom folkbildningssystemet.

Målgrupper för projektet

I första hand är målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Men projektet handlar mycket om hur vi ska förbättra situationen för denna målgrupp genom att intensivt arbete via ett stort antal sekundära målgrupper. Exempel på sekundära målgrupper;

  • Lärare, rektorer, IT-pedagoger, stödpersoner i särskolan på grundskole- och gymnasienivå samt i särvux.
  • Personal inom daglig verksamhet, särskilda boenden och i andra omsorgsverksamheter.
  • Bibliotekspersonal och chefer
  • Folkbildning, studieförbund
  • Anhöriga

Prenumerera på Digijag centers

nyhetsbrev

För att börja prenumerera så skicka din e-postadress till nyhetsbrev.kompetenscenter@begripsam.se

Din e-postadress är det enda vi uppgiften vi sparar om dig.

Seminarium den 18 maj

Inspelning från seminariet, länk till annan sida