Digisen

Projektets syfte är att bättre rusta äldre personer att använda digitala lösningar. Vi vill också etablera en modell så att PRO kan ge medlemmarna bättre förutsättningar att använda digitala lösningar för att klara av dagens digitala utmaningar.

Projekttid: 2021–2024
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: PRO, pensionärernas riksorganisation

DigiSen vänder sig till äldre personer och särskilt äldre personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar som försvårar användandet av internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. En stor del av dessa personer finns bland PRO:s 300 000 medlemmar, eller i nätverk och samarbeten där PRO medverkar runt om i landet.

Resultat från undersökning våren 2023

Mer information

Projektet Digisen, öppnar pro.se i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.