Diplomerat digital–från it-osäker till säker på it

Projektet tog fram utbildning för medlemmar i Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) för att bli mer digitalt trygga.

Projekttid: 2019–2020
Finansiär: Post- och telestyrelsen (PTS)
Projektägare: Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
Samarbetspartner: ABF

I första steget utbildade Begripsam medlemmar i RSMH att blir studiecirkelledare genom att använda Begripsams egna metoder. Studiecirkelledarna kommer därefter att kunna erbjuda studiecirklar om den digitala världen tillsammans med ABF. Deltagarna i studiecirkeln får tillgång till digitala lådor för att kunna prova olika smarta prylar.

  • Projektet tog fram en webbutbildning för självstudier..
  • Projektet tog fram en kompetensutveckling för bibliotekarier.