Energimätaren–ett verktyg för att mäta kognitiv belastning i digitala miljöer

Syftet med mätverktyget är det ska kunna användas för att utvärdera vad i en design som skapar hög respektive låg kognitiv belastning.

Projekttid: 2020–2021
Finansiär: Vinnova
Projektägare: Centrum för klinisk forskning (CKF)
Samarbetspartner: Region Dalarna och Centrum för klinisk forskning (CKF).

Detta blir det första mätverktyget som kan visualisera upplevd kognitiv belastning.Projektet ska utveckla ett digitalt mätverktyg för att mäta, visualisera och beräkna den kognitiva belastning som orsakas av bristande utformning av digitala gränssnitt.

Mätverktyget har redan testats som en prototyp på papper och är nu redo att överföras till en digital version.