God man i fickan

Projektet tog fram en detaljerad prototyp för hur personer som behöver gode män och deras gode män ska kunna utnyttja den dolda kraften i digitalisering.

Projekttid: 2019–2020
Finansiär: Vinnova
Projektägare: KTH
Samarbetspartner: KTH och föreningen Begripsam.

Projektets syfte är att med hjälp av ett digitalt hjälpmedel modernisera och underlätta för hur gode män och deras klienter kan samarbeta.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@begripsam.se