Hemlös men inte rådlös

Syftet med projektet är att ge hemlösa personer stöd och hjälp, både med digitala lösningar och mänskligt stöd, att få möjlighet att förkorta sin tid i hemlöshet. Både individ och samhälle ska dra nytta av att digitala lösningar införs jämte det mänskliga stöd som ges idag.

Projekttid: 2021–2023
Finansiär: Vinnova
Projektägare: Örebro stadsmission
Samarbetspartner: KTH

Det finns framför allt två parter som ska ha långsiktig nytta av detta projekt:

  • Hemlösa personer
  • Samhällsaktörer som ska hjälpa hemlösa

För båda parter innebär projektet att nya perspektiv, nya metoder och nya verktyg tillförs och att potentialen som ligger i digitalisering kan förverkligas.