Läsfest–hitta din bok

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), och särskilt måttlig IF, står till stor del utanför litteraturen. Målgruppen behöver inspiration, kontinuitet och ständig stöttning för att upprätthålla läsningen över tid.

Projekttid: 2022–2023
Finansiär: Kulturrådet
Projektägare: Begripsam AB
Samarbetspartner: Biblioteken i Mora och Rättvik samt DigiJag Center.

Aktiviteter i projektet

  • Inspirera och ge möjlighet till rika läsupplevelser
  • Stimulera till läsning genom boktips, bokcirklar, högläsning, presentation av omslagsbilder, genom såväl digitala kanaler som fysiska aktiviteter på bibliotek eller i omsorgsverksamheter.
  • Erbjuda läsning i olika format som lättläst, talböcker och ljudböcker.
  • Skapa möjligheter för målgruppen att påverka bokval, fungera som förebilder och läsombud och träffa andra litteraturintresserade i hela landet.
  • Utveckla, dokumentera och sprida metoder för läsfrämjande verksamhet riktad till målgruppen.
  • Sprida dessa erfarenheter och underlätta övergång till ordinarie verksamhet.

Kontakt

Kerstin Gatu, projektledare
Telefon: 070 257 00 62
E-post: kerstin.gatu@morafhsk.se