Mitt vuxenliv–Livskunskap

Projektets syfte är att ge unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ökade kunskaper och bättre förutsättningar att kunna fatta informerade beslut om föräldraskap och vuxenliv.

Projekttid: 2020–2023
Finansiär: Arvsfonden.
Projektägare: Riksförbundet FUB.
Samarbetspartner: Riksförbundet FUB, SUF Kunskapscentrum, Begripsam och Axess lab.

Forskningen visar dock att föräldrar med IF kan utveckla föräldraskap förutsatt att de får rätt stöd. Det handlar om att få ett anpassat och lättförståeliga underlag, som är anpassad till de kognitiva begränsningar som personer med IF kan ha. Det handlar även om att att få kunskap om var och till vilka de kan vända sig för att få stöd och hjälp i sitt föräldraskap.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är i första hand unga med IF, i andra hand skolpersonal som möter gruppen i gymnasiesärskolan och kringpersoner. Med kringpersoner menar vi nätverk kring ungdomen som stöttar på fritiden och efter avlutad skolgång.

Projektet kommer att ta fram:

  • utveckla en kurs för gymnasiesärskolan.
  • utveckla ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial.

Utbildningsmaterialet kommer att ha tre huvudspår:

  • användning i skolan och fritiden, vänder sig främst till ungdomen med IF.
  • användning i skolan, vänder sig främst till skolpersonal.
  • användning på fritiden eller efter avslutad skolgång, vänder sig främst till kringpersoner.

Mittvuxenliv.se, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.