Relationer som funkar

Relationer som funkar är ett treårigt, nationellt projekt som ska underlätta för personer med LSS-beslut att skapa, fördjupa och vårda nära relationer.

Projekttid: 2021–2024
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: FUB i Uppsala län
Samarbetspartner: Axess lab och Nordic Accessibility Group.

Projektets främsta målgrupp är personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och i viss utsträckning personer med autism.

En del av projektet är att bygga upp en social app, som är så tillgänglig och så trygg som möjligt, samtidigt som den ska vara riktigt attraktiv för användaren. Appen kommer att finnas med i Digijag.

En annan del blir att ta fram och testa nya eller vidareutveckla befintliga metoder för fysiska mötesplatser. Detta sker i första hand tillsammans med aktörer som kan fortsätta arbetet även efter projektets slut.

En tredje del av projektet handlar om att stötta verksamheter riktade till personer med LSS-beslut att bli bättre på att möjliggöra och stötta användarnas nära relationer och samtidigt undanröja hinder. Dels innebär det fortbildning, coachning och annat direkt stöd, dels innebär det att tillgängliggöra och tipsa om olika fungerande arbetssätt på en webbplats (resursbanken).

Läs mer

Information på FUB:s webbplats. öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.