Sambi–samtal med bilder

En stor del av de metoder och bildmaterial som används idag till stöd för samtal och kommunikation är framtaget för barn och skolungdomar. I det här projektet är målgruppen äldre vuxna med kognitions/kommunikationsproblem som har afasi och deras närstående.

Projekttid: 2021–2024
Finansiär: Allmänna arvsfonden
Projektägare: Funktionsrätt Västra Götaland
Samarbetspartner: Afasiförbundet

Under projekttiden ska man utveckla en metod och ett mer vuxet bild- och samtalsstöd som ökar kunskapen om afasi, stimulerar och stärker de närståendes samtal med målgruppen samtidigt som individerna med kognitions/kommunikationsproblem får en ökad delaktighet och livskvalité.

Läs mer på projektets webbplats, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.